For years we have been providing
our business partners advice on the implementation of SAP

Mergers and acquisitions offer great potential for companies looking to expand their operations or enter new markets. However, the process can be complex and fraught with risks, ranging from employees resistance to change to hidden debt. ERP integration is often an underrated risk in mergers and acquisitions, while the consolidation of business processes is a crucial factor in the success of the new organizaton.

Faktura elektroniczna" lub "e-faktura" funkcjonuje w Polsce jako pełnoprawny dokument urzędowy już od 2005 roku, ale dopiero pandemia COVID-19 sprawiła, że coraz więcej firm zdecydowało się na elektroniczne wysyłanie faktur do swoich kontrahentów, a Ministerstwo Finansów zaczęło przymierzać się do wprowadzenia obowiązkowego stosowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych w obrocie gospodarczym począwszy od 2023 roku.

Nowe wydanie SAP S/4HANA
SAP S/4HANA to system ERP, który służy do zarządzania zasobami firmy w czasie rzeczywistym. Czym właściwie jest system ERP (ang. Enterprise Resource Planning): to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Wraz z rozwojem i rosnącym zainteresowaniem protokołem IP (Internet Protocol) oraz XML pojawiła się okazja dla branży finansowej do przejścia na jeden wspólny język komunikacji, który miał ułatwić wymianę informacji między instytucjami finansowymi, ich infrastrukturą rynkową i użytkownikami końcowymi.

Prognozowanie popytu – podstawy i korzyści

Prognozowanie popytu to szacowanie wielkości sprzedaży w konkretnym okresie, co ma na celu bardziej efektywne zaplanowanie zasobów produkcyjnych, ocenę potrzebnych zapasów oraz opracowanie budżetu.

Od 1 lipca 2021 r. transgraniczna sprzedaż towarów konsumentom w UE, w sytuacji gdy wysyłka jest organizowana przez dostawcę lub na jego koszt, podlega opodatkowaniu VAT w kraju, do którego towary są wysyłane lub transportowane.