For years we have been providing
our business partners advice on the implementation of SAP

Nowe wydanie SAP S/4HANA
SAP S/4HANA to system ERP, który służy do zarządzania zasobami firmy w czasie rzeczywistym. Czym właściwie jest system ERP (ang. Enterprise Resource Planning): to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa.

System S/4 Hana jes oparty o bazę danych w pamięci operacyjnej - SAP HANA in-memory. Baza danych w pamięci oznacza, że wszystkie dane przechowywane są w pamięci RAM. Dzięki takiemu modelowi przechowywania danych – system nie traci czasu na ładowanie danych z dysku twardego do pamięci RAM. Technologia ta zapewnia szybszy dostęp do danych do wielordzeniowych procesorów w celu przetwarzania i analizy informacji.

Rozwiązanie to oferuje znacząco uproszczony model danych i szybkość działania. Procesy analityczne i transakcyjne odbywają się na tej samej bazie danych — bez rozdzielania przetwarzania OLTP (systemy przetwarzania transakcyjnego) i OLAP (przetwarzanie informacji z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych). Dodatkowym atutem jest jego prosta obsługa, dzięki interfejsowi SAP Fiori. Co więcej, SAP S/4HANA można wdrażać lokalnie lub w chmurze (S/4HANA Cloud).

Co to jest SAP i co ta nazwa znaczy?
SAP – to niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 1972 roku. Nazwa SAP jest akronimem angielskich słów: Systems Applications and Products in Data Processing czyli: systemy , aplikacje oraz produkty w przetwarzaniu danych.

SAP Hana jest zaś akronimem słów: High Performance Analytical Appliance, czyli wysokowydajne urządzenie analityczne.

Główne modele licencjonowania SAP S/4HANA
Wśród dostępnych modeli licencji, wyróżnić możemy:

- public cloud,
- private cloud,
- on-premise.

Chmura publiczna (public cloud) - oprogramowanie jest w 100% zarządzane przez SAP jako „dostawcę chmury”, a aktualizacje są automatycznie przesyłane do systemów zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez SAP ze ściśle kontrolowaną konfiguracją i ramami rozszerzeń.

Chmura prywatna (Private Cloud)Oprogramowanie jest w 100% zarządzane przez SAP jako „dostawcę chmury”, natomiast harmonogramy aktualizacji są uzgadniane z klientem, niektóre modyfikacje oprogramowania są dozwolone, lecz mogą one zwiększyć opłaty za uruchomienie systemu.

Instalacja onpremisowa (On Premise) — oprogramowanie jest instalowane i uruchamiane przez klienta (czasami jest to wykonywane przez usługodawcę outsourcingowego lub hostowane przez dostawcę usług). W tym modelu możemy mieć tyle modyfikacji, ile nam się podoba – ale zwiększą one koszt posiadania, ponieważ każda z nich musi być uwzględniona za każdym razem, gdy zostanie zastosowana aktualizacja.


Jakie są modele migracji SAP R3, ECC do S/4 Hana
W przypadku gdy klient posiada wcześniejsze wersje produktu:

- ERP Central Component (SAP ECC),
- SAP R/3,

Istnieje kilka scenariuszy migracji do najnowszej wersji S/4 Hana: 

1. Wdrożenie od zera – „greenfield”

Migracja ta polega na przemodelowaniu obecnych procesów w systemie SAP ECC, R/3 do nowych potrzeb firm. Polecane zwłaszcza dla klientów, którzy chcą przekształcić swoje procesy oraz powrócić do standardowych funkcji i dobrych praktyk systemu SAP S/4 Hana.

2. Konwersja systemu - „brownfield”

Migracja systemu SAP ECC 6.*, połączonego z dowolną bazą danych do SAP S/4HANA — przy zachowaniu istniejącej konfiguracji i danych historycznych

3. Selektywne przesyłanie danych

Ten scenariusz pozwala na oszacowanie zakresu konwersji danych i nowego wdrożenia – możliwość elastycznego dostosowania danych.

Rekomendowane scenariusze migracji w zależności od przyjętego modelu licencjonowania S/4 Hana
Wybór scenariusza migracji SAP R/3 do S/4 Hana ma wpływ na rodzaj licencjonowania naszego systemu. Poniższa tabela przedstawia rekomendowane scenariusz migracji w zależności od tego, czy dysponujemy instalacją on-premsiowa czy środowisko SAP S/4 Hana jest zainstalowane w chmurze publicznej lub prywatnej.Jakie korzyści przyniesie nam SAP S/4HANA?
Nowy system oferuje nam szybsze realizowanie procesów biznesowych i prostszą infrastruktura IT oraz zaawansowane operacje, które zdecydowanie ułatwi podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. SAP S/4HANA został stworzony w taki sposób, aby móc wprowadzić dodatkowe elementy (add-on). Co więcej wiele z nich jest też włączonych bezpośrednio do standardu, co pozwala sprawnie zarządzać administracją, zwiększa niezawodność systemu i redukuje koszty sprzętu i konfiguracji interfejsów.

Kolejną korzyścią jest fakt, że nie będzie konieczności aby rozdzielać produkty na osobne systemy SAP np. oddzielny system zarządzania magazynem EWM, oddzielny system sprzedażowy, czy oddzielny system planowania popytu APO.

Zmiana na lepsze w raportowaniu
Jedną z zalet w raportowaniu jest uproszczenie systemu i odejście od skomplikowanych struktur danych, które były tworzone przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Taka zmiana pozytywnie wpływa na właściwości nowego systemu oraz znacząco zwiększa wydajność. Jednym z przykładów jest zapamiętywanie dokumentu finansowego. Podczas tego procesu zamiast zapisywać dane w kilkunastu oddzielnych tabelach, zapisuje się je w centralnej tabeli finansów. Kolejnym ułatwieniem dla użytkowników jest także zmieniona struktura raportowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności aby łączyć dane z wielu tabel, uwzględniając w programach wyjątki od reguł połączeń. Już teraz wystarczy proste zapytanie SQL, które może nam pomóc w krótkim czasie wyciągnąć z systemu wszystkie wymagane dane - szczegółowo, online i co najważniejsze wydajnie.

Jakie nowe funkcje proponuje SAP S/4HANA?

System oferuje nowe funkcjonalności, które były niedostępne w poprzednich wersjach. Jedną z ostatnich funkcji jest ulepszony moduł zarządzania płynnością (cash management) oraz zintegrowane z systemem ERP planowanie SAP BPC.


SAP Business Planning and Consolidation (BPC) jest aplikacją, która jest częścią SAP Enterprise Performance Management. Aplikacja ta wspiera wszystkie aktywności związane z finansami w biznesie i dostarcza narzędzia w zakresie:

1. Planowanie finansów
2. Akceptacji budżetu
3. Tworzeniu raportów finansowych
4. Kontrolii nad realizacją budżetu

Dzięki SAP BPC możliwe jest zautomatyzowanie planowania, tworzenia budżetu, procesu kalkulacji czy przygotowania raportów co przekłada się na redukcję czasu przeznaczanego na zamknięcia sprawozdań i raportów finansowych.

SAP BPC można zintegrować z aplikacjami firm trzecich, wspiera import i eksport danych z innych systemów ERP i jest szczególnie efektywny w połączeniu z innymi produktami SAP. 

Jakie korzyści przyniesie nam SAP BPC?

1. Jest to narzędzie all-in-one dla procesów finansowych takich jak planowanie, prognozowanie, tworzenie budżetu czy raportowanie.

2. Intuicyjny interfejs, możliwość zastosowania wszystkich popularnych narzędzi biznesowych.

3. W połączeniu z SAP Analytics Cloud , wprowadza zaawansowanie planowanie, wizualizację danych i planowanie na nowy poziom.

4. Jest wbudowany w SAP S/4HANA, dzięki czemu dostęp do wszystkich danych odbywa się w czasie rzeczywistym.


Jak zmieni się komfort pracy ?

W systemie SAP S/4HANA został wprowadzony całkowicie nowy interfejs użytkownika w postaci aplikacji SAP Fiori (HTML5). Jednakże w wielu obszarach użytkownik będzie mógł zachować dotychczasowy interfejs SAP GUI i przenieść się na nowe transakcje, takie które nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania klienckiego (korzystając z przeglądarki).

 
System SAP S/4HANA oferuje wsparcie oraz obsługę poniższych domen:

- Zarządzanie zasobami
- Finanse
- Produkcja
- Badania i rozwój
- Sprzedaż
- Obsługa klienta
- Określenie źródeł dostaw i zakupy
- Łańcuch dostaw

--------------------
Autor: 
Krzysztof Jasiński - Administator systemu ERP
Dawid Kukiełka - SAP APO Consultant